Bullgur sallata
Bullgur sallata

Me këtë sallatë nuk është e nevojshme asgjë tjetër, sepse shërbehet me perime të...